Full kontroll med SMS-varsel

Hver gang du bruker MyHoliday Card, får du en SMS på mobilen din med beskjed om belastet kjøp. Er du i utlandet får du se belastet kjøp i lokal valuta og norske kroner. 

Med denne varslingen har du alltid oversikt over bevegelser på din MyHoliday Card-konto og en trygghet for at kontoen ikke feilbelastes.

SMS-varslingen er inkuldert. 

Ønsker du ikke å motta SMS-varsel, ta kontakt med Kundeservice på telefon (+47) 24 06 20 00 .

Betaler du minimum 50 % av reisekostnadene med MyHoliday Card, har du automatisk reise- og avbestillingsforsikring som gjelder alle husstandsmedlemmer eller inntil 3 medreisende.