Høyere kredittgrense

Med MyHoliday Card får du innvilget en personlig kreditt på inntil 75.000 kroner. Du kan bruke så mye du ønsker av det beløpet du har fått innvilget i kreditt. Hver gang du betaler et månedsavdrag, øker den disponible kreditten på ditt MyHoliday Card med det beløpet du har innbetalt.

Vil du øke kreditten din?
Ta kontakt med oss hvis du ønsker høyere kredittgrense. Med MyHoliday Card kan du ha inntil 75.000 kroner i reserve. For å øke kreditten på kortet ditt, kan du ringe Kundeservice på telefon (+47) 24 06 20 00 .

 

 

 

 

Med MyHoliday Card fra Ving har du alltid oversikt over bevegelser på kontoen din. Kortets SMS-varsel gir deg rask bekreftelse på kjøpene dine og samtidig trygghet for at kontoen ikke belastes feil.