Spørsmål og svar rundt varslingbrev

Som varslet via brev i mars, utgikk avtalen med Ving 31.12.2019, her finner du informasjon om hva det betyr for deg.

 

Hva betyr dette for deg?
Ditt eksisterende MyHoliday Card vil kunne benyttes som før til og med den 15.06.2020

 

Hva skjer med ditt nåværende MyHoliday Card kort og nettkonto?
Din kredittgrense og saldo vil overføres til et Mastercard i DNB. Enten til eksisterende Mastercard hvis du er kunde i DNB fra før, alternativt vil du få tilsendt DNB Mastercard

 

Sparing: Har du sparing vil sparebeløp inntil kr 10.000 automatisk overført til DNB Mastercard. Har du sparing over kr 10.000 vil DNB kontakte deg for å gi deg et nytt sparetilbud. Ønsker du å flytte dine sparepenger, kan du selv gjøre dette i Nettkonto innen 1. mai.
Er du blant kunder som vil motta nytt kort, får du dette i posten i god tid før ditt MyHoliday Card blir sperret. Pin-koden vil være den samme som den du har i dag.

Her kan du lese om alle fordeler for DNB Mastercard

Hva skjer med nettkonto?
Du vil ikke lenger kunne gjøre overføringer fra MyHoliday Card konto, i nettkonto gjeldende fra 1. mai
Andre overføringer, faste trekk eller avtalegiroavtaler må avsluttes innen 15.06.2020 

 

Når sperres MyHoliday Card? 
Siste dag du kan benytte MyHoliday Card er 15.06.2020 

 

Har du betalingsforsikring? 
Betalingsforsikringen din overføres ditt Mastercard i DNB med endrede vilkår. Dagens betalingsforsikring har en månedlig premie av utestående saldo på 0,7 %. Månedlig utbetaling ved skade er 7 % av utestående saldo. Denne forsikringen gjelder frem til 15. juni 2020.


Ny betalingsforsikring (dato for overførsel av saldo?) og kredittgrense fra 15. juni 2020 har en månedlig premie av utestående saldo på 0,4 %. Månedlig utbetaling ved skade er 3 % av utestående saldo.

Dersom du allerede har utestående saldo på ditt Mastercard i DNB, vil månedlig premie på betalingsforsikringen beregnes av totalt utestående saldo. Dersom du ikke ønsker å videreføre betalingsforsikringen, kan du kontakte kundeservice.

Under finner du forsikringsbevis for de ulike kortene
Student / Hvitt kort

Leve Mastercard og SAGA Mastercard 


Har du tilleggskort til ektefelle/samboer tilknyttet konto?
Tilleggskort videreføres ikke og kortet vil ikke kunne benyttes etter 15. juni 2020.