Priser og betingelser

Årsgebyrkr.0,-
Varekjøp inn-/utlandkr.0,-
Minibank innland
Minibank utland*
kr.
kr.
35,-
  0,-
+ 0,5 % av av beløp
Skranke innland/utland, i bank/post*kr.50,-+ 1,5 % av beløp
Administrasjonsgebyrkr.50,-ved rentebærende saldo
Overtrekksgebyr pr. månedkr.50,-
Valutapåslag ved omregning fra annen valuta
1,75 %      
Innskuddsrente  1 %
Nominell rente pr. år
19,7 %
 Hastekortkr850,- 

Ved uttak i minibank og skranke påløper rente fra uttakdato. Ved regningsbetaling og overføring mellom egne konti belastes rente på beløpet fra den dagen betalingen/overføringen skjer. *Varekjøp på Posten regnes som et kontantuttak og belastes med de kostnadene kontantuttak over skranke medfører.

Betalingsbetingelser MyHoliday Card

  1. Kontohaver er innforstått med at kontoen belastes med renter av utestående saldo hver måned. Rentefri kreditttid er inntil 45 dager og kontoen blir belastet med renter av det til enhver tid utestående restbeløp som ikke er betalt innen forfall. Ved regningsbetaling og overføring mellom egne konti belastes rente på beløpet fra den dagen betalingen/overføringen skjer. Ved uttak i minibank og skranke påløper rente fra uttaksdato.
  2. Innbetaling på konto skal skje hver måned med en fast innbetaling på min. 4 % av benyttet kreditt og min. kr 250,- eller hele saldo om den er mindre. Ved valg av eFaktura blir faktura tilgjengelig i kontohavers nettbank ca 14 dager før forfall. Ved papirfaktura vil kontohaver motta faktura i posten ca 7-10 dager før forfall.
  3. Ved manglende innbetaling belastes konto med gebyrer iht. inkassoloven av 13.05.88 nr. 26. Ved inkasso påløper ytterligere inndrivelsekostnader iht. lovbestemte satser.

 

Betaler du minimum 50 % av reisekostnadene med MyHoliday Card, har du automatisk reise- og avbestillingsforsikring som gjelder alle husstandsmedlemmer eller inntil 3 medreisende.