Priser og betingelser

Med MyHoliday Card betaler du ingen årsavgift. Du kan få inntil 75.000 kr i kreditt og du har  inntil 45 dagers rentefri betalingsutsettelse på alle varekjøp med kortet. 

Prisliste

Årsgebyrkr.0,-
Varekjøp inn-/utlandkr.0,-
Minibank innland
Minibank utland*
kr.
kr.
35,-
  0,-
+ 0,5 % av av beløp
Skranke innland/utland, i bank/post*kr.50,-+ 1,5 % av beløp
Administrasjonsgebyrkr.50,-ved rentebærende saldo
Overtrekksgebyr pr. månedkr.50,-
Valutapåslag ved omregning fra annen valuta
1,75 %      
Innskuddsrente
1
Nominell rente pr. år
19,7 %

 

Ved uttak i minibank og skranke påløper rente fra uttakdato. Ved betaling av regninger og overføring mellom egne konti belastes rente på beløpet fra den dagen betalingen/overføringen skjer. *Varekjøp på Posten regnes som et kontantuttak og belastes med de kostnadene kontantuttak over skranke medfører.

Betalingsbetingelser MyHoliday Card

  1. Kontohaver er innforstått med at kontoen belastes med renter av utestående saldo hver måned. Rentefri kreditttid er inntil 45 dager og kontoen blir belastet med renter av det til enhver tid utestående restbeløp som ikke er betalt innen forfall. Ved regningsbetaling og overføring mellom egne konti belastes rente på beløpet fra den dagen betalingen/overføringen skjer. Ved uttak i minibank og skranke påløper rente fra uttaksdato.
  2. Innbetaling på konto skal skje hver måned med en fast innbetaling på min. 3% av benyttet kreditt og min. kr 250,- eller hele saldo om den er mindre. Ved valg av eFaktura blir faktura tilgjengelig i kontohavers nettbank ca 14 dager før forfall. Ved papirfaktura vil kontohaver motta faktura i posten ca 7-10 dager før forfall.
  3. Ved manglende innbetaling belastes konto med gebyrer iht. inkassoloven av 13.05.88 nr. 26. Ved inkasso påløper ytterligere inndrivelsekostnader iht. lovbestemte satser.